Paint.Net - Edycja fotografii i grafiki cyfrowej

Zaznaczanie (selekcja) fragmentów obrazu

Zaznaczenie kształtem prostokąta (kwadratu).

Klikamy ikonę Zaznaczanie prostokątne w panelu „Narzędzia” lub klawisz – „S
Kursorem zaznaczamy wybrany obszar.
Jeśli w trakcie zaznaczania przytrzymamy klawisz „Shift” zaznaczanym obszarem będzie kwadrat.

Możemy także zaznaczyć prostokąt o z góry zadanych wymiarach lub proporcjach.
W tym celu musimy wybrać odpowiednią opcję z rozwijalnej listy menu narzędzia.

Zamiast domyślnego
Zaznaczanie bez predefiniowanych wymiarów lub proporcji

wybieramy tryb preselekcji proporcji.
Preselekcja proporcji
Proporcje szerokości do długości naszego zaznaczenia określamy wpisując odpowiednie wartości w polu szerokość („Width” - domyślnie 4) oraz wysokość („Height” - domyślnie 3). Kliknięcie ikony Zamiana proporcji zamienia miejscami wpisane wartości.

Wybierając tryb preselekcji rozmiarów.
Preselekcja wymiarów

Szerokość i wysokość prostokąta ustalamy analogicznie jak w trybie preselekcji proporcji, dodatkowo należy jeszcze ustalić jednostki: piksele, cale (domyślne) lub centymetry.

Zaznaczenie kształtem elipsy (koła).

Analogicznie jak w poprzednim przypadku, klikamy ikonę Zaznaczanie eliptyczne w panelu „Narzędzia”.
Kształt koła otrzymamy przytrzymując klawisz „Shift” w trakcie zaznaczania.

Zaznaczanie dowolnym kształtem („Zaznaczanie lassem”).

Klikamy ikonę Zaznaczanie lassem w panelu „Narzędzia
Następnie kursorem kreślimy wybrany kształt (nie musimy zamykać krzywej, program dopełni ją automatycznie).

Zaznaczanie obszarów o zbliżonych kolorach („Magiczna Różdżka”)

Tu najlepszym wyjaśnieniem będzie ilustracja.
Oto pierwotne zdjęcie, w którym chcemy przykładowo odseparować listki od tła.

Zdjęcie kwiatu - oryginał

Po wybraniu ikony Magiczna Różdżka należy kliknąć w jakimś, typowym kolorystycznie, punkcie elementu, który chcemy zaznaczyć.
To jak bardzo podobne mają być kolory objęte zaznaczeniema regulujemy suwakiem „Tolerancja”. Im większy stopień tolerancji ustawimy, tym większy obszar zostanie zanaczony.
W tym poniższym przykładzie jej wartość została ustawiona na 70%, konkretną liczbę najlepiej ustawić eksperymentując.
Trzeba też zwrócić uwagę na to by punkt kliknięcia był w miarę typowy kolorystycznie dla całości zaznaczanego elementu. W przypadku tego samego zdjęcia i wartości tolerancji, kliknięcie w punkcie o nieco ciemniejszej (mniej typowa) żółci, daje fatalne rezultaty.

Magiczna różczka - zaznaczenie

Po wykonaniu selekcji możemy łatwu usunąć tło np. za pomocą funkcji "Przytnij do zaznacznia" - ikona Przytnij do zaznacznia z głównego menu.
Efekt widzimy niżej.

Magiczna Różdżka - rezultat

Magiczna różdżka” ma dwa tryby działania: domyślny „Contiguous” w którym warunkiem zaznaczania jest nie tylko zbieżność kolorów ale także wzajemna styczność obszarów o zbieżnych kolorach oraz „Global”. W tym drugim przypadku zbieżność kolorów jest jedynym warunkiem - zaznaczone zostaną także obszary rozłączne.

Zaznaczanie całości obszaru roboczego

Skrót „Ctrl” + „A” lub z menu głównego „Edytuj” > „Zaznacz całość

Przesunięcie, zmiany wielkości, obrót zaznaczenia

By przesunąć zaznaczenia musimy uaktywnić funkcję „Operacje na zaznaczeniu”; panel „Narzędzia” ikona Operacje na zanaczeniu lub klawisz „M”, a następnie chwycić myszą (lewy klawisz) dowolny punkt obszaru roboczego.

Uruchomienie tej samej funkcji jest niezbędne do zmiany wysokości lub szerokości obszaru zaznaczenia. Z chwilą jej aktywacji, granice zaznacznia (lub prostokąta w który można jego obszar wpisać) zostają uzupełnione o osiem aktywnych punktów/uchwytów.
Przesuwając je odpowiednio możemy zmienić rozmiar zaznaczenia w pionie, poziomie lub (proporcjonalnie rozmiar całości).

Jeśli mając aktywną funkcję Operacje na zanaczeniu klikniemy i przytrzymamy prawy klawisz myszy, wyświetli się nam geometryczny środek obszaru zaznaczenia, wokół którego możemy (nie puszczając prawego klawisza) wykonać obrót obszarem zaznaczenia.

Uwaga – funkcja NawigatorNawigator” z panelu „Narzędzia” nie przesuwa obszaru zaznaczenia (i nie będzie działać w obszarze roboczym gdy jakiś jego fragment jest zaznaczony).

Zastępowanie, dodawanie, odejmowanie zaznaczeń

Tryby zaznaczeń („Selection Mod") są dostępne na rozwijalnym pasku menu narzędzi zaznaczania.

Tryby zaznaczania

W trybie domyślnym Tryby zastępowaniaReplace" kolejne zaznaczenie anuluje poprzednie.

Jeśli kolejne zaznaczenie będzie rysowane z przytrzymanym klawiszem „Ctrl” lub po uprzednim wybraniu ikony Dodawanie zaznaczeńAdd (union)" obszar nowego zaznaczenia zostanie dodany do poprzedniego
(jeśli tylko będą się stykać).

Suma zaznaczeń

Tryb Odejmowanie zaznaczeńSubtract" umożliwa nam odejmowanie i wycinanie obszarów wcześniejszego zaznaczenia. Tryb ten włącza się także w każdym przypadku gdy rysujemy zaznaczenie prawym klawiszem myszy.

Rysowanie zaznaczenia prawym klawiszem myszy z wciśniętym klawiszem „Ctrl” lub wybór ikony Suma różnic zaznaczeńInvert ("xor")" pozwala na uzyskanie sumy różnic kolejnych zaznaczeń, część wspólna obu zaznaczonych pól zostanie odznaczona.

Suma różnic

Zamiana obszaru zaznaczenia

Kombinacja klawiszy „Ctrl” + „i” lub sekwencją z menu głównego „Edytuj” > „Odwróć zaznaczenie” .

Uwaga ! Warto zapamiętać tą kombinację klawiszy, przydaje się bardzo często.

Likwidacja (wszystkich) zaznaczeń.

Powyższe wykonujemy:

  • kombinacją klawiszy „Ctrl” + „D”,
  • klikając myszą (tylko lewy klawisz) w dowolnym miejscu obszaru roboczego - działa tylko jeśli mamy włączone któreś z trzech narzędzi zaznaczania: prostokąt (w trybie „Replace"), elipsa, lasso,
  • funkcją z menu głównego „Edytuj” > „Odznacz

UwagaŻadna operacja w rodzaju - rysowanie dowolnego obiektu, wypełnienie, gradient, gumka - nie zostanie wykonana jeśli na obszarze roboczym znajduje się jakiś zaznaczony fragment. Zaznaczenie blokuje bowiem działanie wielu funkcji poza jego obszarem. Jeśli więc zostawiliśmy gdzieś obszar zaznaczenia, to (dla podjęcia edycji na innym obszarze) trzeba je usunąć, najlepiej wspomnianym skrótem klawiaturowym „Ctrl” + „D”.