Paint.Net - Edycja fotografii i grafiki cyfrowej

Wypełnienia

Narzędzia w których funkcja jest dostępna

Po wywołaniu jednego z wymienionych wyżej narzędzi, pojawi się pasek menu funkcjonalnego zawierający (między innymi) poniższą listę rozwijalną.

Rozwijalna lista wypełnień

Dostępne rodzaje wypełnień - lista

Wypełnienie jednolite

Wypełnienie jednolite

Wypełnienie 90 %

Wypełnienie 80 %

Wypełnienie 75 %

Wypełnienie 70 %

Wypełnienie 60 %

Wypełnienie 50 %

Wypełnienie 40 %

Wypełnienie 30 %

Wypełnienie 25 %

Wypełnienie 20 %

Wypełnienie 10 %

Wypełnienie 5 %

Cegły

Cegły obrócone

Chusta w kratkę

Dachówka

Diament

Diament przerywany

Diament z wypełnieniem

Divot

Fala

Konfetti duże

Konfetti małe

Kratka

Krzyż

Krzyż obrócony

Kula

Max

Min

Pionowe

Pionowe ciemne

Pionowe jasne

Pionowe przerywane

Pionowe wąskie

Poziome

Poziome ciemne

Poziome jasne

Poziome przerywane

Poziome wąskie

Siatka duża

Siatka mała

Siatka przerywana

Szachownica duża

Szachownica mała

Tkanina

Ukośne (góra)

Ukośne (dół)

Ukośne ciemne (góra)

Ukośne ciemne (dół)

Ukośne jasne (góra)

Ukośne jasne (dół)

Ukośne przerywane (góra)

Ukośne przerywane (dół)

Ukośne szerokie (góra)

Ukośne szerokie (dół)

Zyg Zag