Paint.Net - Edycja fotografii i grafiki cyfrowej

Wypełnianie kolorem

Informacje podstawowe

Ikona narzędzia wypełniania kolorem wypełnianie znajduje się w panelu „Narzędzia”,
możemy ją także uruchomić klawiszem „F”.

Narzędzie to pozwala na wypełnienie całości obszaru, o barwie mniej lub bardziej zbliżonym do barwy punktu kliknięcia, dowolnie zdefiniowanym kolorem.

Zaznaczenie jakiegoś fragmentu/-tów sprawi, iż narzędzie „Wypełniania” będzie działać wyłącznie w zakresie zaznaczenia.

UwagaWygodnym i szybkim sposobem wypełniania obszaru zaznaczenia kolorem podstawowym » jest użycie klawisza „Backspace” (lub myszą - główne menu „Edytuj” > „Wypełnij zaznaczenie”).

Kolory wypełnienia (podstawowy i pomocniczy) ustałamy za pomocą panelu Kolory.
Domyślnie są to czarny (podstawowy) i biały (pomocniczy).
Funkcje koloru podstawowego obsługuje prawy, a pomocniczego lewy klawisz myszy.

Tolerancja

Zakres wypełnianego podobieństwa barw ustalamy za pomocą suwaka „TolerancjaSuwak tolerancji dostępnego na pasku menu narzędzia.
Im większą wartość tolerancji ustawimy tym większa będzie rozpiętość kolorystyczna obszaru, który zostanie zamalowany. Oczywiście efekt ten nie będzie widoczny (lub mało widoczny) gdy będziemy operować wyłącznie czernią i bielą lub kolorami bardzo mocno kontrastowymi.

W wypadku gdy klikniemy na obszarze/obszarach zaznaczonych, zamalowane zostanie tylko te fragmenty, które poza podobieństwem kolorów objęte są także zakresem zaznaczenia.

Rodzaje wypełnień

W przypadku kształtów, podobnie do innych funkcji, dysponujemy także rozwijalną listę rodzajów wypełnień ».

Wygładzanie

Podobnie dostępna jest także, standardowa w tego typu narzędziach, opcja „WygładzaniaWygładzanie włączone (antyaliasingu - wartość domyślna) oraz możliwość jej wyłączenia Wygładzanie wyłączone.

Tryby wypełniania

Narzędzie wypełnienia może działać w dwóch różnych trybach („Flood Mode”):
„Lokalnym” (domyślnym) Wypełnianie lokalneContiguous
oraz "Globalnym" Wypełnianie globalneGlobal”.

Różnicę między nimi najlepiej zilustrować na przykładzie rysunku z trzema obszarami o jednolitym (lub podobnym) kolorze.

Wypełnianie - przykład

Jeśli aktywujemy funkcję „Wypełnianie” w trybie „Lokalnym” Wypełnianie lokalne i wskażemy jeden z prostokątów zamalowany zostanie tylko wskazany prostokąt, inne pozostaną nie zmienione.

Wypełnienie lokalne

Jeśli aktywujemy funkcję „Wypełnianie” w trybie „Globalnym” Wypełnianie globalne, kliknięcie na którymkolwiek z jednobarwnych obszarów spowoduje wypełnienie wszystkich, znajdujących się na pulpicie roboczym, nowym kolorem.

Wypełnienie globalne