Paint.Net - Edycja fotografii i grafiki cyfrowej

Wtyczka rysująca wielokąty i gwiazdy

Możliwości

Wtyczka jest narzędziem do rysowania wielokątów, gwiazd, gwiazdeczek i wielu innych figur będących wariacją modyfikowalnych na formatce wtyczki parametrów (wielkości figury, ilości wierzchołków, grubości kreski, "głębi gwiazdy").

Instalacja

(W trakcie instalacji wtyczki najlepiej wyłączyć Paint.Net-a.)
Rozszerzenie można pobrać ze strony autora Polygon.dll (28 KB) »
Pobrany plik należy wgrać do podkatalogu o nazwie „Effects”.
Podkatalog ten znajdziemy się w katalogu w którym jest zainstalowany Paint.Net.
W przypadku typowej instalacji będzie to „C:\Program Files\Paint.NET\Effects”.

Funkcje

Kolor rysowanej figury określa, uprzednio wybrany, kolor podstawowy Paint.Net-a.

Widoczna niżej formatka jest dostępna po wybraniu z menu głównego „Efekty” > „Renderowanie” > „Polygon/Stars...

Formatka wielokąty i gwiazdy

Poszczególne opcje umożliwiają wybór:

  • Liczby wierzchołków („Verticies”) generowanej figury,
  • Wielkość („Size”) od 1 do 100,
  • Kąt obrotu („Rotation Angle”) - który możemy regulować wpisując konkretne wartości lub przesuwając wskazówkę kąt obrotu myszą,
  • Antyaliasing („Anti Aliased”) - jak łatwo przewidzieć bez włączenia tej opcji krawędzie figur będą paskudnie postrzępione.
  • Grubość kreski („Brush Width”)

Manipulując szerokością linii możemy (zamiast wielokątów) uzyskać ciekawe efekty np. takie jak widoczne na rysunkach niżej.
Na pierwszym przykładzie grubość linii została określona na 35, a na drugim na 10.

UwagaW przypadku gdy grubość kreski będzie większa niż jeden, a jej wielkość zostanie ustawiona na 100 rysowana figura może minimalnie wystawać poza obszar roboczy.

Nieco więcej wyjaśnień wymaga opcja „Głębia gwiazdy” („Star depth”), zamiast opisów najlepiej po prostu odwołać się do przykładów.

Domyślnie wtyczka generuje proste wielokąty, jednak zwiększenie poziomu głębokości (suwak „Star depth” - dostępny od pięciokąta wzwyż) sprawi, że:
- zamiast pięciokąta - otrzymamy pentagram,

Pięciokąt Pentagram

- zamiast sześciokąta - gwiazdę Dawida.

Sześciokąt Gwiazda Dawida

Niżej przykłady efektów, które można uzyskać zwiększając („Star depth”) w przypadku dwudziestokąta.

Wady i ograniczenia

Łatwo się zorientować, iż prezentowana wyżej wtyczka przynależy bardziej do kategorii narzędzia niż efekty.
Ponieważ jednak Paint.Net nie umożliwia dopisywania narzędzi w formie wtyczki, została ona wdrożona zgodnie z regułami ustalonymi dla dodatkowych efektów.
Z powyższego wynikają pewne wady czy ograniczenia tej wtyczki (np. brak możliwości przesuwania edytowanej figury, zmiany jej koloru w trakcie edycji czy brak edycji aktywnych punktów.)
Być może jednak, w którejś z przyszłych wersji Paint.Net-a, funkcjonalność, którą zapewnia wtyczka, zostanie włączona do programu jako jego natywne narzędzie.

Autor, Dodatkowe informacje

Autorem rozszerzenia jest uczestnik oficjalnego forum Paint.Net-a o nicku - BoltBait.

Informacje na temat rozszerzenia (w tym kod źródłowy) są także dostępne na poświęconej mu stronie autora Paint.NET Standard Shape Filter »