Paint.Net - Edycja fotografii i grafiki cyfrowej

Selektywne - Odcień, Nasycenie, Światło

Przeznaczenie

Wtyczka „Conditional Hue/Saturation...” czyli „Selektywne (ew. Warunkowe) Odcień/Nasycenie” jest narzędziem rozszerzającym możliwości standardowej funkcji Paint.Net-a Odcień/Nasycenie”... ».
Podobnie jak ona umożliwia edycję trzech wartości - „Odcień” (ang. Hue), „Nasycenie” (ang. Saturation), „Światło” (ang. Lightness) czyli parametrów, które opisują kolor wg modelu barw HSL  »

W przeciwieństwie jednak do standardowej funkcji, wtyczka pozwala na edycję tylko tych zakresów koloru, które zawierają się w świadomie określonym przez nas zakresie odcieni i nasycenia.

Oznacza to więc, iż nie musimy już precyzyjnie (i pracowicie) selekcjonować obszarów grafiki, których parametry barwne chcemy zmienić (często jest to wręcz niewykonalne), zamiast tego możemy określić np. jaki zakres barw ma podlegać przekształceniom.
Operacja taka nie jest zwykłym przemalowywaniem - zachowane zostają faktura i niuanse tonalne obrazu, zmianie ulega tylko jago zakres barwny.

Najlepiej zilustruje sposoby wykorzystania wtyczki kilka prostych przykładów poniżej.

Jak widać możemy wyselekcjonować zakres barwny obrazu i zastąpić go wybranym odcieniem. przekształcenie to działa na całej grafice, zawsze możemy jednak dokonać zgrubnej selekcji jakiegoś fragmentu i wykonać operacje tylko na nim (ilustruje to przykład czwarty).

Przykłady selektywnej modyfikacji odcieni

Możliwe efekty działania rozszerzenia.
(Za przykład posłuży nam
„Dziewczyna z perłą”
Jan Vermeer van Delft.)
Wyselekcjonowany został zakres obejmujący odcienie niebieskiego i zastąpiony odcieniem o wartości +128.
W efekcie błękitna opaska oraz wiszący koniec "turbanu" stały się (mniej więcej) bordowe.

Oryginał

Oryginał

Hue action: Add +128

Wartość „Hue action (Add)” +128


Prosta zmiana docelowego odcienia (-114) i zamiast bordowej mamy krzykliwą zieleń.
Jeśli zaś do selekcji koloru dodamy selekcję przestrzenną (np. poprzez zgrubne zaznaczenie obszaru opaski na samej głowie narzędziami zaznaczania », możemy uzyskać efekt jak na ostatnim zdjęciu.
Jak widać wisząca końcówka "turbanu" pozostała nietknięta.

Hue action: Add -114

Wartość „Hue action (Add)” -114

Edycja zaznaczenia

Edycja tylko zaznaczonego fragmentu

Instalacja

W trakcie instalacji wtyczki najlepiej wyłączyć Paint.Net-a.
Plik rozszerzenia autor udostępnił na Dropboxie EOEffects.dll (228 KB) »
Następnie należy go wgrać do podkatalogu o nazwie „Effects”, który znajdziemy w katalogu w którym jest zainstalowany Paint.Net.
W przypadku typowej instalacji będzie to „C:\Program Files\Paint.NET\Effects”.

Po wgraniu EOEffects.dll możemy otworzyć Paint.Net-a, formatka wtyczki zostanie wywołana po kliknięciu „Narzędzia kolorów” > „Conditional Hue/Saturation...”.

Rozszerzenie jest częścią dystrybuowanego w jednym pliku pakietu, który zawiera także inne efekty:

Obsługa, Funkcje

Jak już wspominałem formatkę wtyczki wywołujemy klikając w głównym menu „Narzędzia kolorów” > „Conditional Hue/Saturation...”.

Formatka odcień nasycenie światło

Prawa część formatki (rozwijana i zwijana przyciskiem „Show Conditions” - „Hide Conditions”) zawiera funkcje pozwalające na określenie zakresu odcieni/barw (z uwzględnieniem nasycenia), które chcemy zamienić. Efekty regulacji będą widoczne na bieżąco.

Wspomniany zakres barw wybieramy suwakami „Hue Range”. Wartości domyślne to 0 do 90 - przy czym pierwsza liczba jest definiowana przez lewy suwak, a druga przez prawy. Jeśli chcemy precyzyjnie przesuwać suwaki lepiej do myszy nadają się strzałki klawiatury.
Wygodniejszym od suwaków sposobem określania interesującego nas wycinka koła kolor jest mysz - kliknięcie na kole kolorów prawym klawiszem odpowiada przesuwaniu prawego suwaka, analogicznie działa lewy klawisz.

Zmiana nasycenia wizualizuje się jako wycięcie wybranego zakresu ze środka lub z brzegów koła barw.
Jak widać na przykładzie po prawej, lewy suwak zakresu nasycenia („Saturation Range”) wycina zakres koła od środka (czyli barwy o mniejszym nasyceniu), a prawy od brzegu (barwy o większym nasyceniu).
Po wykonaniu selekcji możemy przystąpić do przekształcenia tak wybranych kolorów.
Na przykładach wyżej zostały zaprezentowane przykłady takich modyfikacji poprzez modyfikację barwy, możliwa jest także modyfikacja jej intensywności i ilości światła, także poprzez więcej niż jednego z parametru.

Formatka - selekcja zakresu barw

Opcjami „Add” (Dodaj), „Set” (Ustaw), „Fade (vertical)” (Wygaszaj(?) pionowo), „Fade (horizontal)” (Wygaszaj(?) poziomo) ustawiamy sposób reakcji.
Ustawienia barwy „Hue Action” i światła „Lightnes Action” możemy wyłączyć opcją „None”.

Przykłady selektywnej modyfikacji nasycenia i światła

Po lewej widzimy przykłady manipulowania nasyceniem barw.
Po wyselekcjonowaniu zakresu obejmujący odcienie niebieskiego zwiększyłem ich nasycenie do wartości 150 (pierwszy obraz).
Na kolejnym obrazie wartość nasycenia została zmniejszona do 0, w efekcie "turban" widoczny jest w odcieniach szarości.

Saturation Adjustment 150

Wartość „Saturation Adjustment” 150

Saturation Adjustment 0

Wartość „Saturation Adjustment” 0


Ostatnie dwa przykłady pokazują efekty manipulacji światłem. Po selekcji barw analogicznej jak na poprzednich obrazach, zostało na nich zmniejszone (do wartości -20) lub zwiększone (do wartości 10) światło.

Lightnes Action (Add) -20

Wartość „Lightnes Action (Add)” -20

Lightnes Action (Add) 10

Wartość „Lightnes Action (Add)” 10

Autor, Licencja

Autorem rozszerzenia jest Evan Olds uczestnik oficjalnego forum Paint.Net-a.

Autor nie definiuje licencji i nie udostępnia kodu źródłowego.