Paint.Net - Edycja fotografii i grafiki cyfrowej

Wtyczka do importu i zapisu plików .psd

Przeznaczenie, możliwości

Rozszerzenie .psd wyróżnia pliki generowane przez Adobe Photoshop - profesjonalny (i mimo wysokiej ceny bardzo popularny) program do edycji grafiki rastrowej, będący nieformalnym, ogólnoświatowym standardem w tej dziedzinie.

Wtyczka do importu i zapisu plików .psd jest więc cennym uzupełnieniem Paint.Net-a, mimo pewnych ograniczeń wynikających z cech formatu .psd i możliwości funkcjonalnych Paint.Net-a.
Nie zostaną w całości zaimportowane takie pliki, które zawierają elementy wektorowe oraz bardziej skomplikowane formy np: „text layers”, „layer effects”, czy „vector masks”. Pliki je zawierające mogą zostać załadowane ale bez niedostępnych w Paint.Necie elementów.

Instalacja

(W trakcie instalacji wtyczki najlepiej będzie wyłączyć Paint.Net-a.)
Plik wtyczki (67 KB) można pobrać klikając w poniższy odnośnik
PhotoShop.dll »
Po zapisaniu pliku, wgrywamy go do podkatalogu o nazwie „FileTypes”.
Podkatalog ten znajdziemy się w katalogu w którym jest zainstalowany Paint.Net.
W przypadku typowej instalacji będzie to „C:\Program Files\Paint.NET\FileTypes”.

Jeśli po uruchomieniu Paint.Net-a, wybraniu funkcji „Zapisz” czy „Zapisz jako” i rozwinięciu listy dostępnych formatów, zobaczymy na niej także „Photoshop (*.psd)” (jak na poniższym przykładzie) - to będzie oznaczało, że wtyczka uruchamia się poprawnie.

Formatka zapisu png

Import i zapis pliku odbywa się zupełnie standardowo, analogicznie jak wszystkich innych formatów obsługiwanych przez Paint.Net-a.

Wersja, Autor, Licencja

Aktualna wersja wtyczki 2.4 (wydana 11.11.2013).

Autorem wtyczki jest taoyue.

Wtyczka dystrybuowana jest jako program bezpłatny i o otwartym kodzie źródłowym, na bardzo liberalnych licencjach MIT i BSD
Więcej informacji o wtyczce można znaleźć na poświęconej mu stronie psdplugin.codeplex.com »