Paint.Net - Edycja fotografii i grafiki cyfrowej

Wtyczka - Odbicia lustrzane

Możliwości i funkcje.

Paint.Net standardowo umożliwia wykonanie tylko dwóch najprostszych typów odbić lustrzanych - obroty całości fotografii/rysunku wzdłuż osi poziomej oraz pionowej ».

Przedstawiona tu wtyczka pozwala na wykonywanie m.in. lustrzanych odbić wybranej połowy fotografii/rysunku względem różnych osi.

Po wgraniu wtyczki i wejściu z menu głównego na „Efekty” > „Mirror” mamy do wyboru cztery predefiniowane warianty odbić oraz możliwość wywołania formatki, dzięki której możemy samodzielnie określić parametry odbicia.


Dla lepszej ilustracji poszczególnych wariantów - oryginał zdjęcia.

Oryginał zdjęcia

Mirror left half over right half.
Lewa połowa zdjęcia odbita na prawą połowę.

Lewa połowa zdjęcia odbita na prawą połowę

Mirror right half over left half.
Prawa połowa zdjęcia odbita na lewą połowę.

Lewa połowa zdjęcia odbita na prawą połowę

Mirror top half over bottom half.
Górna połowa zdjęcia odbita na dolną połowę.

Górna połowa zdjęcia odbita na dolną połowę

Mirror bottom half over top half.
Dolna połowa zdjęcia odbita na górną połowę.

Dolna połowa zdjęcia odbita na górną połowę

Widoczna niżej formatka pozwala samodzielnie wybrać oś oraz kierunek odbicia.
Jest ona dostępna po wybraniu z menu głównego „Efekty” > „Mirror” > „Mirror over line...

Formatka wyboru osi i kierunku odbicia

Oś odbicia ustalamy klikając (na widocznym na formatce) podglądzie zdjęcia punkt początkowy i przeciągając myszą w wybranym kierunku. Oś nie musi być narysowana od brzegu do brzegu wystarczy jej dowolnie mały fragment.

Za pomocą opcji „A over B” oraz „B over A” wybieramy kierunek odbicia.

Niżej dwa przykłady takich odbić.


Indywidualnie ustalona oś odbicia.
A over B


Oś odbicia jak wyżej.
B over A

Instalacja, Dodatkowe informacje

UwagaPojawiła się aktualizacja rozszerzenia, poprawiająca jego zgodność z najnowszą wersją Paint.Net-a 3.5.1 oraz kolejna usuwająca bug w innych efektach zawartych w tym pakiecie. Dotychczasowi jego użytkownicy powinni zastąpić plik dll nowym, podany niżej odnośnik jest zaktualizowany.

W trakcie instalacji wtyczki najlepiej wyłączyć Paint.Net-a.
Plik rozszerzenia można pobrać ze strony autora EOEffects.dll (147 KB) »
Następnie należy wgrać do podkatalogu o nazwie „Effects”, który znajdziemy w katalogu w którym jest zainstalowany Paint.Net.
W przypadku typowej instalacji będzie to „C:\Program Files\Paint.NET\Effects”.

Po wgraniu EOEffects.dll możemy otworzyć Paint.Net-a i cieszyć się udostępnionymi efektami.

Rozszerzenie jest częścią dystrybuowanego w jednym pliku pakietu, który zawiera także inne efekty:

Autor, Licencja

Autorem rozszerzenia jest Evan Olds uczestnik oficjalnego forum Paint.Net-a.

Aktualna wersja rozszerzenia - 1.7

Podstawowe informacje na temat rozszerzenia są także dostępne na poświęconej mu stronie autora www.evanolds.com/pdn.html »

Licencję autor określa lakonicznie jako oprogramowanie freeware.

Autor nie udostępnia kodu źródłowego.