Paint.Net - Edycja fotografii i grafiki cyfrowej

Przekształcenia geometrii, przesunięcia, obroty warstw

Podstawowe informacje

Przekształcenia geometrii obrazu to jedna z Paint.Net-owych „Wunderwaffe”, niestety starannie ukryta w menu pod małomówiącą nazwą „Obrót / PowiększFormatka dla obrotów i powiększania warstw (kategoria „Warstwy”).
Widoczną niżej formatkę możemy także wywołać skrótem klawiszowym
Ctrl” + „Shift” + „Z”.

Funkcje dostępne na formatce pozwalają nam na swobodne rzutowanie edytowanego obrazu z jednoczesnym precyzyjnym: obrotem, przesunięciem oraz powiększaniem/zmniejszaniem.

Ponieważ obraz wart jest podobno tysiąc słów, najlepiej pokazać działanie owych funkcji na przykładzie.

Oto oryginał (Bitwa pod Azincourt - miniatura XV wieczna).

Niżej ta sama miniatura, po przykładowym przekształceniu.
Obraz został zrzutowany, pomniejszony i lekko przesunięty.

Zwijanie (rzutowanie), obrót

Najciekawszą, niedostępną innymi metodami, funkcją formatki jest „Zwijanie” (bardziej odpowiednim określeniem było by chyba „Rzutowanie” choć „Zwijanie” dobrze odpowiada angielskiemu oryginałowi „Roll”).
Za jej pomocą możemy dowolnie pochylać i rzutować obraz, przez co uzyskujemy złudzenie perspektywy i widoku 3D.

Wspomnianą funkcją posługujemy się chwytając (dowolnym klawiszem myszy) i przechylają widoczną obok sferę, dostępną na formatce „Obrót / Powiększ”.

Precyzyjny obrót możemy zaś wykonać kręcąc kołem otaczającym sferę.
Dzięki temu że Paint.Net na bieżąco pokazuje efekty przekształceń, możemy swobodnie eksperymentować z różnymi rzutami i pochyleniami warstwy.

Gdy już znajdziemy satysfakcjonujący efekt akceptujemy go przyciskiem „OK
Zarówno kąt obrotu („Kąt”) jak i parametry rzutu („Kąt wiru”, „Promień wiru”) możemy też, bardzo precyzyjnie, dostroić za pomocą wartości liczowych.
W każdej sytuacji możemy wrócić do ustawień domyślnych przyciskiem „Przywróć”.

Obrót warstwy jest możliwy także za pomocą dwóch, dostępnych z paska menu („Warstwy”) poleceń (ich nazwy nie są przetłumaczone) z predefiniowanymi obrotami: „Flip Horizontal (odbicie lustrzane) oraz „Flip Vertical , które odwróci warstwę do góry nogami.

Przesunięcie (Pan)

Przesuwanie obrazu w ramach obszaru roboczego umożliwia kolejne narzędzie „Pan”, widoczny obok krzyżyk przesuwamy myszą, mając przy tym stały podgląd na efekty naszych decyzji.
Kierunek i zakres tego (i dowolnego innego) przesunięcia widać w graficznym interfejsie narzędzia „Pan”.

Niżej widać efekty przesunięcia, rzutowanej wcześnie miniatury.

Bardziej precyzyjne przesunięcia możemy wykonać wprowadzając konkretne wartości X i Y w polach pod interfejsem graficznym narzędzia.

Podobnie jak w wypadku wcześniej opisywanego rzutowania, zawsze możemy wrócić do ustawień domyślnych (czyli do punktu X=0 oraz Y=0) klikając przycisk „Przywróć” narzędzie „Pan”.

Powiększanie, Zmniejszanie

Powiększanie i zmniejszanie warstwy to funkcja analogiczna (choć o nieco mniejszych możliwościach) do powiększania i zmniejszania całej grafiki.
Inny jest natomiast interfejs, który w przypadku warstw sprowadza się do (dostępnego z formatki „Obrót / Powiększ”) prostego suwaka ustalającego stopnień powiększenia/pomniejszenia warstwy.
Nie ma niestety możliwości precyzyjnego regulacji tych parametrów poprzez wprowadzenie konkretnych wartości liczbowych.

Podobnie jak w pozostałych przypadkach, powrót do wartości domyślnej zapewnia przycisk „Przywróć

Przekształcenia warstw:
- sąsiadująco (z multiplikacją obrazu),
- z zachowaniem oryginału w tle

W trybie domyślnym, operacji na warstwach, te elementy obszaru roboczego, które zostały, w wyniku przekształcenia, odsłonięte stają się przeźroczyste. (Widać na wyżej wyświetlanych przykładach).

Można jednak to zmienić.

Zaznaczając opcję „Sąsiadująco” z farmatki „Obrót / Powiększ” uzyskamy efekt jak niżej.

Natomiast zaznaczając opcję „Zachowaj tło” zachowamy oryginał przekształcanego obrazu jako tło.