Paint.Net - Edycja fotografii i grafiki cyfrowej

Skróty klawiaturowe

Zaznaczania

 • Ctrl” + „Shift” + „X” przycinanie grafiki/fotografii do obszaru zaznaczenia Ikona - Przytnij do zaznaczenia
 • Ctrl” + „Shift” + „B” zbliżanie do zaznaczonego obszaru/-ów Ikona dopasuj do zaznaczenia
 • Ctrl” + „I” zamiana obszarów zaznaczenia.
 • Ctrl” + „D” likwidacja (wszystkich) zaznaczeń.
 • Ctrl” + zaznaczanie dodaje wykonywane zanaczenia do istniejącego.
 • Ctrl” + „A” zaznaczanie całości obszaru roboczego

Obszar roboczy

 • Ctrl” + „0” wyświetla rzeczywisty rozmiar grafiki (przybliżenie 100%) Ikona rzeczywisty rozmiar
 • Ctrl” + „+” przybliżanie obszaru roboczego Ikona przybliżania
 • Ctrl” + „-” oddalenie obszaru roboczego Ikona oddalania
 • Ctrl” + „B” wyświetlenie całości obszaru roboczego Ikona dopasuj do okna
 • Ctrl” + „R” wywołanie formatki „Rozmiar” (zmiana rozmiaru grafiki/fotografii)
 • Ctrl” + „Shift” + „R” wywołanie formatki zmiany wielkości obszaru roboczego
 • Ctrl” + „(od 1 do 9)” przełączanie pomiędzy otwartymi w Paint.Necie plikami (wg. kolejności otwarcia)

Obroty

 • Ctrl” + „H” obrót grafiki o 90º, zgodnie z kierunkiem ruchów wskazówek zegara Ikona Rotate 90º Clockwise
 • Ctrl” + „G” obrót grafiki o 90º, przeciwnie do kierunku ruchów wskazówek zegara Ikona Rotate 90º Counter-Clockwise
 • Ctrl” + „J” obrót całości obszaru roboczego (grafiki) o 180º Ikona Rotate 180º
 • Ctrl” + „Shift” + „Z” wywołanie formatki obrotu i powiększenia warstw Formatka dla obrotów i powiększania warstw

Warstwy

 • Ctrl” + „Shift” + „N” nowa warstwa Nowa warstwa
 • Ctrl” + „Shift” + „Del” usuwanie aktywnej warstwy Usuń warstwę
 • Ctrl” + „Shift” + „N” duplikowanie aktywnej warstwy Duplikuj warstwę
 • Ctrl” + „M” łączenie warstw „w dół” Połącz w dół
 • Ctrl” + „Shift” + „F” połączenie wszystkich warstw („spłaszczenie”).
 • F4” wywołanie formatki „Właściwości warstwy

Kolory

 • C” zamiana kolorów „Podstawowy” < > „Pomocniczy
 • Ctrl” + „Shift” + „G” redukcja kolorów do odcieni szarości Ocienie szarości
 • Ctrl” + „Shift” + „E” przekształcenie kolorów do tonacji sepii Sepia
 • Ctrl” + „Shift” + „I” odwrócenie kolorów Odwrócenie kolorów
 • Ctrl” + „Shift” + „P” posteryzacja Ikona posteryzacji

Wywoływanie modułów

 • F7” wywołanie modułu „Warstwy
 • F6” wywołanie modułu „Historia
 • F8” wywołanie modułu „Kolory
 • F5” wywołanie modułu „Narzędzia

Kopiuj/Wklej

 • Ctrl” + „C” (kopiowanie),
 • Ctrl” + „X” (wycinanie),
 • Ctrl” + „V” (wklejanie).
 • Ctrl” + „Shift” + „V” (wklejanie do nowej warstwy)
 • Ctrl” + „Alt” + „V” (wklejanie do nowego pliku)

Narzędzia

 • M” wywołanie narzędzia „Operacje na pikselachOperacje na pikselach
 • Z” wywołanie narzędzia „PowiększenieIkona zakreślania obszaru
 • H” wywołanie narzędzia „Nawigacja” (przesuwanie widoku) Nawigator
 • F” wywołanie narzędzia „Wypełnij” (wypełnianie kolorem) wypełnianie
 • B” wywołanie narzędzie „PędzelPędzel
  ] ” zwiększa szerokość kreski, „ [” ją zmniejsza, jeśli jednocześnie przytrzymamy „Ctrl” liczba pikseli będzie się za każdym kliknięciem zmieniać o pięć, zamiast o jeden.
 • P” wywołanie narzędzie „OłówekOłówek
 • T” wywołanie narzędzie „Teksttekst
 • G” wywołanie narzędzie „Gradientgradient
 • E” wywołanie narzędzie „Gumkagumka
  Klawisz „ ] ” zwiększa szerokość gumki o jeden piksel, a klawisz „ [” ją zmniejsza.
  Jednoczesne wciśnięcie „Ctrl” zmienia liczbę pikseli za każdym kliknięciem o pięć, zamiast o jeden.
 • O” wywołanie (kolejno) narzędzi „Linia/Krzywalinia, krzywa, „Prostokąt”, „Zaokrąglony prostokąt”, „Elipsa”, „Dowolny kształt”.
  Klawisz „ ] ” zwiększa szerokość kreski, a klawisz „ [” ją zmniejsza.
  Jednoczesne wciśnięcie „Ctrl” zmienia liczbę pikseli za każdym kliknięciem o pięć, zamiast o jeden.
  Shift” w trakcie rysowania dociąga prostą do pełnego kąta w przedziale co 15o (dla „Linia/Krzywa”).
 • S” wywołanie narzędzia „Zaznaczanie prostokątneZaznaczanie prostokątne
  (Mysz + „Shift” zaznaczanie kwadratem)
 • M” wywołanie narzędzia „Operacje na zaznaczeniuOperacje na zanaczeniu