Paint.Net - Edycja fotografii i grafiki cyfrowej

Zmiana rozmiaru grafik/zdjęć
Zmiana rozmiaru obszaru roboczego

Zmiana rozmiaru grafiki/fotografii

Formatkę zmiany rozmiaru wywołujemy:
skrótem „Ctrl” + „R
lub kliknąwszy w głównym menu: „Obraz” > „Rozmiar ...”.

Formatka rozmiar

Metody zmiany rozmiaru grafiki/zdjęcia

Zmieniając rozmiar możemy ustawić nową wielkość grafiki w pikselach albo w procentach.

O ile jednak, w pierwszym przypadku stosunek szerokości do wysokości pozostanie niezmienny, to w drugim możemy, odznaczając opcje „Zachowaj proporcje”, w dowolny sposób zmieniać te proporcje (zniekształcając jednak oryginalny obraz).

Warto pamiętać, iż jeśli grafika jest ustawiona na dopasowanie do okna (a jest większa niż rozmiar okna), nie zobaczymy efektu powiększenia. By je dostrzec trzeba ustawić widok np. na 100%.

Próbkowanie

Manipulując rozmiarem grafiki musimy pamiętać, iż grafika rastrowa, z którą w Paint.Necie mamy do czynienia, nie daje się powiększać/zmniejszać bez ograniczeń.
Zawsze będą występować pewne, większe lub mniejsze, zniekształcenia.

O ile przy zmniejszaniu obrazu problem ten jest zazwyczaj mało istotny to przy jego powiększaniu szybko ujawnią się straty w jakości.

Dla ich minimalizacji (ale nie likwidacji - to niemożliwe) Paint.Net oferuje różne metody przekształceń (dostępne poprzez listę rozwijalną „Próbkowanie”):

Różnią się one jakością grafiki (po przekształceniu) oraz szybkością dokonywanych przekształceń. Jak łatwo się domyśleć im lepsza jakość tym wolniejsza praca programu w trakcie przekształcania.

W praktyce jednak szybkość przekształcania przy ustawieniu domyślnym („Najlepsza jakość”) jest na tyle duża, że opcja próbkowanie nie wymaga naszej ingerencji.
Ja zawsze pozostaje przy wartości domyślnej.

Rozdzielczość i rozmiar druku

W systemach MS Windows monitory komputerowe mają standardowo ustawioną rozdzielczość na 96 DPI (DPI - czyli pikseli na cal) i taka też rozdzielczość jest ustawiona w Paint.Necie domyślnie.
(Warto tu wspomnieć, że w systemach Apple Mac domyślną rozdzielczością jest 72 DPI, jeśli więc otworzymy grafikę/zdjęcie wykonane lub przetworzone na Macu to najprawdopodobniej taka jej rozdzielczość ujawni się nam w Paint.Necie.)

Przeważnie nie ma powodu by dotykać tego parametru ustawień.
(Wyższe rozdzielczości grafik są wymagane dla wysokiej jakości publikacji, a do przygotowania tego typu prac Paint.Net się raczej nie nadaje.)

Zmiana wielkości DPI ma bezpośredni wpływ na rozmiar wydruku. Im mniejsza rozdzielczość (liczbę pikseli na cal) tym większy obszar wydruku, i analogicznie gdy zwiększymy rozdzielczość zmniejszy się wielkość wydruku.

W przypadku natomiast gdy zaczniemy zmieniać wielkość wydruku rozdzielczość pozostanie na tym samym poziomie, proporcjonalnie zmieni się za to rozmiar grafiki w pikselach.

Zmiana rozmiaru obszaru roboczego

Zmiana obszaru roboczego to zmiana wielkości „kartki” po której rysujemy w programie Paint.Net.

Najczęściej używaną funkcją jest przycinanie grafiki do obszaru zaznaczenia. Wywołujemy ją skrótem:

  • Ctrl” + „Shift” + „X
  • lub ikonę Ikona - Przytnij do zaznaczenia („Przytnij do zaznaczenia”) z głównego paska ikon,
  • (można też Menu Główne > „Obraz” > „Przytnij do zaznaczenia”).

Jeśli, w trakcie pracy, okaże się, że potrzebujemy więcej miejsca możemy w prosty sposób tą „kartkę” powiększyć.

Formatkę zmiany rozmiaru obszaru roboczego możemy wywołać skrótem
Ctrl” + „Shift” + „R
lub kliknąwszy w głównym menu: „Obraz” > „Obszar roboczy ...”.

Formatka obszar roboczy

Ustawiane parametry są analogiczne jak te dostępne na formatce zmiany rozmiaru grafiki, z wyjątkiem braku regulacji próbkowania oraz opcji ustawienia punktu zaczepienia („kotwicy”) dla zmienianego obszaru.

Przesunięcie „kotwicy” pozwala określić, na którą stronę ma nastąpić powiększenie (ew. pomniejszenie) obszaru roboczego. Ustawienie domyślne ustala to powiększenie proporcjonalnie na wszystkie boki.

Powiększony obszar rozmiaru roboczego, podobnie jak oryginalny, będzie automatycznie wypełniony kolorem „Pomocniczym”.