Paint.Net - Edycja fotografii i grafiki cyfrowej

Widok - przybliżanie, oddalanie, zmiana

Przybliżanie, oddalanie widoku

Naciskamy klawisz „Z” lub klikamy ikonę Ikona zakreślania obszaru w okienku „Narzędzia

Następnie (wedle uznania)

  • zakreślamy obszar do którego chcemy się przybliżyć,
  • klikamy lewym (przybliżanie) lub prawym (oddalanie) klawiszem myszy w punkcie do którego chcemy się przybliżyć.

W ten sposób przybliżamy się do konkretnego wybranego przez siebie obszaru.

Przyliżenie lub oddalanie obszaru roboczego możemy wykonać:

  • za pomocą ikon Ikona przybliżania oraz Ikona oddalania,
  • wybierając (na pasku ikon) procentową wartość stopnia przybliżenia/oddalenia,
  • korzystając ze skrótów klawiaturowych „Ctrl” + „+” przybliża, „Ctrl” + „-” oddala,
  • lub za pomocą głównego menu - „Widok” > „Powiększ” oraz „Widok” > „Zmniejsz”.

Przesuwanie widoku

Klikamy ikonę Nawigator lub klawisz „H” i przesuwamy widok obraz.
(Narzędzie to nie zadziała gdy wcześniej zaznaczymy jakiś fragment obrazu).

Rozszerzanie obszaru roboczego na całe okno

Skrót „Ctrl” + „B”;
Można też, ze znajdującej się na pasku menu rozwijalnej listy, wybrać wielkość „Okno”
lub z menu głównego wybrać „Widok” > „Dopasuj do oknaIkona dopasuj do okna

Przybliżanie do zaznaczonego obszaru/-ów

Skrót „Ctrl” + „Shift” + „B
lub z menu głównego - „Widok” > „Dopasuj do zaznaczeniaIkona dopasuj do zaznaczenia.

Przybliżenie do rzeczywistego rozmiaru grafiki

Skrót „Ctrl” + „Shift” + „A”,
ew. wybierając 100 % z listy rozwijalnej paska menu
lub z menu głównego „Widok” > „Rzeczywisty rozmiar” Ikona rzeczywisty rozmiar

Uwagi do operacji na widoku:

  • zmiana stopnia przybliżenia do obrazu nie jest zmianą wielkości obrazu, to ostatnie wykonujemy za pomocą formatki "Rozmiar" - "Okno" > "Rozmiar" »
  • funkcje „Cofnij”, „Powtórz” nie działają na operacjach zmieniających widok obrazu, a wyłącznie na operacjach modyfikujących sam obraz (warto o tym pamiętać by, nie świadomie, nie cofnąć jakiejś swojej wcześniejszej edycji, próbując np. cofnąć stopień przybliżenie/oddalenia),
  • jeśli będziemy się przybliżać przez kliknięcie klawiszem myszy (bez zakreślania obszaru przybliżenia) miejsce kliknięcia znajdzie się na przybliżonym obrazie ale nie będzie idealnie wycentrowane.