Paint.Net - Edycja fotografii i grafiki cyfrowej

Proste i Krzywe

Rysowanie odcinków

Narzędzie do rysowanie prostych uruchamiamy klikając ikonę Rysowanie prostych w panelu „Narzędzia” lub klawisz „O”.

Jeśli w trakcie rysowania lini będziemy mieli wciśnięty klawisz „Shift” prosta będzie dociągnięta do pełnego kąta w przedziale co 15o.
W ten sposób można m.in. narysować linię idealnie poziomą lub pionową, lub dowolną w przedziałach co 15o.

Jeśli po narysowaniu odcinka nie puścimy końca linii (nie zwolnimy klawicza myszy) będziemy mogli obracać narysowany odcinek wokół jego punktu początkowego, przeskakując co 15o.

Zatwierdzenie rysowanego odcinka następuje z chwilą rozpoczęciu kolejnej operacji lub po naciśnięciu klawisza „Enter”.
(„Enter” bywa niezbędny gdy kreślimy następny odcinek od punktu węzłowego ciągle aktywnego odcinka poprzedniego.)

Rysowanie krzywych

Ta samo narzędzie (wywoływane ikoną Rysowanie krzywych lub klawisz „O”) służy do rysowania krzywych.

Zaczynamy od narysowania odcinka. Nowy odcinek będzie zawierał cztery aktywne punkty, (niewielkie pulsujące kwadraciki)
Odcinek z aktywnymi punktami edycyjnymi
za pomocą których (poprzez ich przeciąganie myszą) możemy formować krzywą. Formowanie krzywej

W tym celu możemy używając dwóch metod: domyślnej (lewy klawisz myszy) opartej na interpolacji za pomocą funkcji sklejania oraz dodatkowej wykorzystującej krzywe Béziera (prawy klawisz myszy).

Nie należy się przerażać, nazwy i parametry tych algorytmów nie są w trakcie rysowania do niczego potrzebne. Dla użytkowników Paint.Neta ważne są różnice w zachowaniu obu przekształceń, które najlepiej przetestować samemu.
Tu warto jedenie zaznaczyć, iż gdy używamy lewego klawisza myszy, krzywa mimo przekształceń zawsze będzie przechodzić przez wszystkie aktywne punkty, zasada ta nie obowiązuje gdy zastosujemy krzywe Béziera (prawy klawisz myszy).

Krzywe Béziera są nieco "łagodniejsze" i w mojej opinii są przyjemniejsze w edycji, ale wybór metody zależy od indywidualnych upodobań.

Raz wybranej metody rysowania krzywej nie da się jednak zmienić przed zakończeniej edycji elementu.

Przeciągać możemy nawet poza granice obszaru roboczego, tyle że tracimy wówczas dostęp do punktu przeciągania, które owe granice przekroczył.

Grubość linii

Grubość linii możemy zmieniać, wybierając konkretną wartość z zakresu od 1 do 500 pixeli, z (kolejnej dostępnej z paska menu kształtów), listy rozwijalnej „Pędzel”.

Wybór szerokości

Możemy też klikać na widoczne tam ikony plusa/minusa lub wreszcie użyć skrótów klawiaturowych.
Klawisz „ ] ” zwiększa, a klawiszem „ [ ” zmniejsza szrokość linii o jeden piksel za każdym naciśnięciem.
Ctrl” z klawiszem „ ] ” zwiększa szerokość linii o pięć pikseli za każdym naciśnięciem, a z klawiszem „ [ ” zmniejsza.

Styl linii (zakończenie, przerwania, strzałki)

Dostępne style zakończeń.

Wybór stylu zakończeń

Dostępne style linii.

Wybór stylu linii

Wypełnienia, Wygładzanie.

W przypadku linii, podobnie do innych narzędzi, dysponujemy także rozwijalną listę rodzajów wypełnień.

Podobnie dostępna jest także, standardowa opcja „WygładzaniaWygładzanie włączone (antyaliasingu - wartość domyślna) oraz możliwość jej wyłączenia Wygładzanie wyłączone.