Paint.Net - Edycja fotografii i grafiki cyfrowej

Menu > Plik

Ikona Nowy plik - Nowy...

Skrót „Ctrl” + „N
Polecenie otwiera nowy „pusty” plik.

Ikona Otwórz - Otwórz...

Skrót „Ctrl” + „O
Polecenie udostępnia standardową formatkę wyboru pliku, z pomocą której możemy w Paint.Necie otworzyć wybrany plik graficzny.
Plik ten musi być uprzednio zapisany w którymś z obsługiwanych przez Paint.Net-a formatów ».

Ostatnio otwarte

Wyświetla listę ostatnio otwieranych plików.

Pobierz

Pobiera grafiki/zdjęcia z aparatu cyfrowego lub skanera.

Ikona zamknij - Zamknij

Skrót „Ctrl” + „W
Polecenie zamyka aktualną (wyświetlaną) zakładkę z plikiem.

Ikona zapisz plik Zapisz
Ikona zapisz plik jako Zapisz jako...

Zapisz „Ctrl” + „S
Zapisz jako... „Ctrl” + „Shift” + „S

Formaty plików graficznych obsługiwane przez program Paint.Net »

Ikona drukuj Drukuj

Strona poświęcona drukowaniu »

Wyjście

Polecenie zamyka program Paint.Net (wraz z wszystkimi otwartymi zakładkami).