Paint.Net - Edycja fotografii i grafiki cyfrowej

Malowanie i rysowanie - Pędzel i Ołówek

Pędzel

Narzędzie to służy do „odręcznego” malowania i rysowania.
Po aktywacji narzędzia, klawiszem „B” lub kliknięciem odpowiedniej ikony Pędzel w panelu „Narzędzia”, mamy możliwość zmiany szerokości kreski wybierając konkretną wartość z zakresu od 1 do 500 pikseli, z (dostępnej z paska menu narzędzia), listy rozwijalnej.

Wybór szerokości

Możemy też klikać na widoczne tam ikony plusa/minusa lub wreszcie użyć skrótów klawiaturowych. Klawisz „ ] ” zwiększa szerokość kreski, a klawisz „ [” ją zmniejsza, jeśli jednocześnie przytrzymamy „Ctrl” liczba pikseli będzie się za każdym kliknięciem zmieniać o pięć, zamiast o jeden.

W przypadku „Pędzla”, podobnie do innych narzędzi, dysponujemy także rozwijalną listą rodzajów wypełnień.

Podobnie dostępna jest także, standardowa opcja „WygładzaniaWygładzanie włączone (antyaliasingu - wartość domyślna) oraz możliwość jej wyłączenia Wygładzanie wyłączone.

Ołówek

Ołówek jest narzędziem podobnym do pędzla.
Różnica polega na tym, iż za pomocą „Ołówka” można rysować kreski o z góry określonej szerokości jednego piksela.
Jest to narzędzie użyteczne szczególnie wtedy gdy edytujemy obiekty bardzo małe (np. ikony)

Aktywacja „Ołówka” następuje po wciśnięciu klawisza „P” lub kliknięciu ikony Ołówek z panelu „Narzędzia”.