Paint.Net - Edycja fotografii i grafiki cyfrowej

Moduł Narzędzia

Wyświetlanie i wyłączanie modułu - klawisz F5

Innym miejscem wyboru narzędzi jest rozwijalna lista „Narzędzie” znajdująca się pod paskiem ikon.

Narzędzia - lista rozwijalna

Lista ta jest co prawda znacznie mniej wygodna od pływającego okna (modułu), za to udostępnia możliwość wyboru domyślnego narzędzia i domyślnych ustawień narzędzi w Paint.Necie.
Wybrawszy, pierwsze na liście rozwijalnej, „Wybierz domyślne...Wybór domyślnych ustawień narzędzi, zobaczymy sporych rozmiarów formatkę na której możemy konfigurować domyślne ustawienia.
Od tej pory gdy otworzymy Paint.NET-a, wybrane przez nas narzędzie będzie już „kliknięte”, a wstępne ustawienia wszelkich narzędzi będą zgodne z naszym wyborem np. zamiast typowych dwóch pikseli linie czy kształty będą domyślnie ustawione na rysowanie szerokością jednego piksela.
Rzecz jasna są to ustawienia domyślne, które w czasie pracy możemy dowolnie modyfikować, możemy też w każdej chwili przywrócić „fabryczne” ustawienia domyślne.

Moduł narzędzi

Zaznaczanie prostokątem Zaznaczanie prostokątne
Zaznaczanie lassem Zaznaczanie lassem
Zaznaczanie elipsą Zaznaczanie eliptyczne
Magiczna różdżka Magiczna Różdżka

Informacje o tych narzędziach znajdują się na stronie
„Zaznaczanie (selekcja) fragmentów obrazu” »

Wypełnij wypełnianie

Informacje o tym narzędziu znajdują się na stronach:
„Wypełnianie kolorem” »
oraz „Wypełnienia” »

Pędzel Pędzel
Ołówek Ołówek

Informacje o tych narzędziach znajdują się na stronie
„Malowanie i rysowanie” »

Klonowanie Klonowanie

Informacje o tym narzędziu znajdują się na stronie
„Kopiowanie - klonowanie, przesuwanie, przekształcanie” »

Tekst Ikona wprowadzania tekstu

Informacje o tym narzędziu znajdują się na stronie
„Wprowadzanie tekstu” »

Prostokąt Prostokąt
Zaokrąglony prostokąt Zaokrąglony prostokąt
Elipsa Elipsa
Dowolny kształt Dowolny kształt

Informacje o tym narzędziu znajdują się na stronie
„Kształty” »

Powiększanie Powiększanie

Informacje o tym narzędziu znajdują się na stronie
„Przybliżanie, oddalanie, zmiany - widoku” »

Linia / Krzywa Linia / Krzywa

Informacje o tych narzędziach znajdują się na stronie
„Proste i Krzywe” »

Gradient Gradient

Informacje o tym narzędziu znajdują się na stronie
„Gradienty” »

Gumka Gumka

Informacje o tym narzędziu znajdują się na stronie
„Wymazywanie” »

Wybór koloru Wybór koloru

Informacje o tym narzędziu znajdują się na stronie
„Moduł kolory” »