Paint.Net - Edycja fotografii i grafiki cyfrowej

Menu > Warstwy

Nowa warstwa - Nowa warstwa
Usuń warstwę - Usuń warstwę
Duplikuj warstwę - Duplikuj warstwę

Więcej o tych funkcjach »

Połącz w dół - Połącz warstwy w dół

Więcej o tej funkcji »

Import do warstwy - Importuj z pliku

Więcej o tej funkcji »

 - Flip Horizontal (Odwróć poziomo)
 - Flip Vertical (Odwróć pionowo)

Więcej o tych funkcjach »

 - Obrót / Powiększ ...

Więcej o tej funkcji »

Właściwości warstwy - Właściwości

Więcej o tej funkcji »