Paint.Net - Edycja fotografii i grafiki cyfrowej

Menu > Narzędzia kolorów

Ikona automatyczne poziomy - Automatyczne poziomy

Ikona jasność/kontrast - Jasność / Kontrast

Więcej o tej funkcji »

Ikona krzywe kolorów - Krzywe...

Ocienie szarości - Odcienie szarości

Więcej o tej funkcji »

Ikona odcień/nasycenie - Odcień / Nasycenie

Więcej o tej funkcji »

Odwrócenie kolorów - Odwróć kolory

Więcej o tej funkcji »

Ikona posteryzacji - Posterize... („Posteryzacja”)

Więcej o tej funkcji »

Ikona poziomy - Poziomy...

Sepia - Sepia

Więcej o tej funkcji »