Paint.Net - Edycja fotografii i grafiki cyfrowej

Rysowanie figur

Dostępne figury

Funkcje rysowania kształtów udostępnione w panelu Narzędzia:

 • Prostokąty/Kwadraty Rysowanie prostokątów
 • Prostokąty z zaokrąglonymi narożnikami Rysowanie prostokątów zaokrąglonych
 • Elipsy/Koła Rysowanie elips
 • Zamknięte krzywe Rysowanie zamkniętych krzywych

Kształt kwadratu oraz koła otrzymamy przytrzymując klawisz „Shift” w trakcie rysowania.

UwagaKlawisz „O” wywołuje (kolejno) narzędzia „Linia/Krzywalinia, krzywa, „ProstokątRysowanie prostokątów, „Zaokrąglony prostokątRysowanie prostokątów zaokrąglonych, „ElipsaRysowanie elips, „Dowolny kształt Rysowanie zamkniętych krzywych

Krawędzie i wypełnienia

Kształty mogą być rysowane w trzech trybach, które są dostępne, na pasku menu które wyświetli się po kliknięciu na ikonę wybranago kształtu (prostokąta, elipsy, ..), jako lista rozwijalna.

Lista rozwijalna

 • Rysowania krawędzi. Ikona rysowania krawędzi
  Lewy klawisz myszy rysuje krawędź kolorem podstawowy, prawy kolorem pomocniczym.
 • Rysowania wypełnienia, bez krawędzi. Ikona rysowania wypełnień
  Lewy klawisz myszy rysuje wypełnienie kolorem podstawowy, prawy kolorem pomocniczym.
 • Rysowania krawędzi z wypełnieniem. Ikona rysowania krawędzi wraz wypełnień
  Lewy klawisz myszy rysuje krawędź kolorem podstawowym, a wypełnienie pomocniczym. Prawy klawisz rysuje krawędź kolorem pomocniczym, a wypełnienie podstawowym.

Szerokość krawędzi, wypełnienia, wygładzanie (antyaliasing)

Szerokość krawędzi możemy zmieniać, wybierając konkretną wartość z zakresu od 1 do 500 pixeli, z (kolejnej dostępnej z paska menu kształtów), listy rozwijalnej „Pędzel”.

Wybór szerokości

Możemy też klikać na widoczne tam ikony plusa/minusa lub wreszcie użyć skrótów klawiaturowych. Klawisz „ ] ” zwiększa szerokość krawędzi, a klawisz „ [ ” ją zmniejsza, jeśli jednocześnie przytrzymamy „Ctrl” liczba pikseli będzie się za każdym kliknięciem zmieniać o pięć, zamiast o jeden.

W przypadku kształtów, podobnie do innych narzędzi, dysponujemy także rozwijalną listę rodzajów wypełnień.

Podobnie dostępna jest także, standardowa w tego typu narzędziach, opcja „WygładzaniaWygładzanie włączone (antyaliasingu - wartość domyślna) oraz możliwość jej wyłączenia Wygładzanie wyłączone.

Rozszerzenia i wtyczki związane z rysowaniem figur

Na tej stronie » opisana jest wtyczka udostępniającą funkcje rysowania: wielokątów, gwiazd, gwiazdeczek i wielu innych figur będących wariacją modyfikowalnych na formatce wtyczki parametrów (wielkości figury, ilości wierzchołków, grubości kreski, "głębi gwiazdy")
Niżej przykłady figur narysowanych za pomocą tej wtyczki.

Sześciokąt Ośmiokąt