Paint.Net - Edycja fotografii i grafiki cyfrowej

Kopiowanie - przesuwanie,
przekształcanie, klonowanie

Kopiowanie i przesuwanie fragmentów (lub całości) obrazu można wykonać:

 • w ramach jednego obszaru roboczego,
 • pomiędzy warstwami jednego pliku,
 • różnymi plikami (zakładkami) Paint.Net-a,
 • lub do otwartych plików innych programów (np. Worda, PowerPointa itp.).

Mamy tu do dyspozycji trzy narzędzia.

Kopiowanie, wklejanie (schowek systemowy)

Kopiowany obszar musi być zaznaczony.

Oprócz znanych powszechnie skrótów:

 • Ctrl” + „C” (kopiowanie),
 • Ctrl” + „X” (wycinanie),
 • Ctrl” + „V” (wklejanie).
możemy także użyć:
 • Ctrl” + „Shift” + „V” (wklejanie do nowej warstwy).
  Skrót tworzy nową warstwę i wkleja doń skopiowany obszar.
 • oraz „Ctrl” + „Alt” + „V” (wklejanie do nowego obrazka).
  Skrót tworzy nowy plik (zakładkę Paint.Net-a) i wkleja doń skopiowany obszar. Obszar roboczy nowego pliku będzie miał wielkość kopiowanego obszaru.

Powyższe polecenia są także dostępne z menu głównego programu (dział „Edycja”)

Główna wada tej metody to brak kontroli nad położeniem obrazu wklejanego dlatego nie można jej wykorzystać do kopiowania obrazów w ramach jednego obszaru roboczego.

Operacja na zaznaczonych obszarach („Operacje na pikselach”) -
przesuwanie, przekształcanie.

Znacznie więcej kontroli nad obrazem uzyskamy posługując się narzędziem „Operacje na pikselach” - ikona Operacje na pikselach panelu „Narzędzia” lub klawisz „M”.

Tu także musimy najpierw wskazać edytowany obszar zaznaczeniem.
Po uaktywnieniu Operacje na pikselach, możemy już: przesunąć wskazany obiekt w dowolne miejsce obszaru roboczego, obrócić go lub powiększyć/zmniejszyć.

To pierwsze wykonamy chwytając wskazany obszar lewym klawiszem myszy - kursor musi znaleźć się wewnątrz zaznaczenia i przyjąć postać czarnej strzałki.

Gdy najedziemy na aktywne punkty prostokąta opisującego zaznaczenie, kursor zmieni kształt na "łapkę" Łapka i uzyskamy możliwość zmiany wielkości zaznaczonego obiektu, poprzez zmianę jego wysokości, szerokości lub wielkości z zachowaniem proporcji (w zależności od punktu za który chwycimy).

UwagaNależy pamiętać, iż w grafice rastrowej, a z tą mamy do czynienia w Paint.Necie, powiększanie obrazu zawsze jest związane z pogorszeniem jego jakości.

By wykonać obrót zaznaczonego kształtu/kształtów musimy posłużyć się prawym klawiszem myszy.
Po kliknięciu na zaznaczenie, wyświetli się punkt (środek prostokąta w który wpisane jest zaznaczenie) wokół którego będziemy mogli je obrócić.
Jeśli w trakcie obrotu przytrzymamy klawisz „Shift” obrót będzie wykonywany co 15o (daje nam to w wielu przypadkach szanse na precyzyjniejszą jego kontrolę, np. na wykonanie obrotu dokładnie o 45o).

Narzędzie „Operacje na pikselach” daje nam także możliwość pozostawienia kopii w trakcie przesuwaniu obiektu (należy wówczas wcisnąć klawisz „Ctrl”), mechanizm ten jednak nie zadziała gdy będziemy kopiować już „ruszony” obiekt.
W takim wypadku trzeba go odznaczyć i zaznaczyć raz jeszcze.

Klonowanie

Kopiowanie fragmentu obrazu w obrębie obszaru roboczego tej samej lub różnych warstw można także wykonać specjalnym, dedykowanym do tego celu, narzędziem „Klonowanie” (aktywacja - ikona Klonowanie panelu „Narzędzia” lub klawisz „ L”).
Istotną jego zaletą jest brak konieczności uprzedniego zaznaczenia kopiowanego fragmentu obiektu.

Pierwszą czynnością którą należy wykonać po uruchomieniu narzędzia KlonowanieKlonowanie” jest zwiększenie średnicy jego kursora (pędzla). Domyślne dwa piksela niemal zawsze okażą się bowiem nie wystarczające.

Konkretną wartość z zakresu od 1 do 500 pikseli, wybieramy z listy rozwijalnej, dostępnej z paska menu narzędzia Wybór szerokości .

Możemy też klikać na widoczne tam ikony plusa/minusa lub wreszcie użyć skrótów klawiaturowych. Klawisz „ ] ” zwiększa szerokość kreski, a klawisz „ [” ją zmniejsza, jeśli jednocześnie przytrzymamy „Ctrl” liczba pikseli będzie się za każdym kliknięciem zmieniać o pięć, zamiast o jeden.

Następnie, poprzez kliknięcie z wciśniętym klawiszem „Ctrl” wskazujemy jeden z dwóch okręgów/pędzli (nazwijmy go pędzlem „Kopiującym”) - będziemy nim wskazywać oryginalny fragment.
Kolejny krok to kliknięcie na obszarze w którym mają się znaleźć sklonowane fragmenty. Utworzy ono drugi pędzel (w takiej samej postaci migającego kręgu) nazwijmy go „Wklejającym”.

Trzeba mieć świadomość, iż ustalany jest w ten sposób nie tyle obszar kopiowania czy wklejania co relacja pomiędzy oboma pędzlami narzędzia. Możemy bowiem przemieszczać powstałą w ten sposób parę pędzli w zakresie całego obszaru roboczego, natomiast położenia i odległości ustalona pomiędzy nimi nie będzie się zmieniać. Chyba że kliknięciem z wciśniętym klawiszem „Ctrl” i ustalimy nową parę pędzli „Klonowania

Kopiować możemy ruchem ciągłym z przytrzymanym stale klawiszem myszy lub kolejnymi kliknięciami, w zależności od potrzeb.

Dla ilustracji.

Klonowanie

Przesuwając górny okręg (pędzel „Kopiujący”) wzdłuż krawędzi figury klonujemy ją (dolnym pędzlem „Wklejającym”) na dystansie i w kierunku wyznaczonym w trakcie ustalania położenia pędzli.