Paint.Net - Edycja fotografii i grafiki cyfrowej

Gradienty

Wstawianie gradientów

Gradient to płynne przejście tonalne (zmiana intensywności barw) pomiędzy dwoma kolorami, np. takie jak na poniższym przykładzie. W tym (najprostszym) przypadku jest to przejście pomiędzy dowolnym wybranym kolorem, a kolorem białem.

Gradient

Funkcję wywołujemy skrótem klawiaturowym - „G” lub kliknięciem ikony Ikona gradientu z panelu „Narzędzia

Gradient może być wprowdzany
albo na całym obszarze roboczym (zakrywając poprzednio wprowadzone obiekty)
albo na uprzednio zaznaczonym obszarze/obszarach.

Wprowadzając wybrane przejście tonalne zawsze będziemy mieli do dyspozycji dwa aktywne punkty, którymi możemy swobodnie manipulować, przesuwając je myszą i zmieniając kierunek (ew. promień) gradientu oraz jego intensywność.

By rysować gradient w odwrotnym układzie kolorystycznym należy użyć prawego przycisku myszy.

Warto pamiętać, iż przejścia tonalne nie są ograniczone do wariantu „Jakiś Kolor” > „Kolor Biały”, z powodzeniem możemy używać dwóch dowolnych kolorów.
Niżej przykłady.

Przykład gradientu Przykład gradientu

Typy gradientów

Paint.Net udostępnia kilka typów gradientów. Wybór rodzaju dokonujemy z paska menu gradientu.

Gradient

Poniżej przykłady użycia poszczególnych typów.

Ikona gradientu liniowego - Gradient liniowy (domyślny)

Ikona gradientu liniowego

Ikona gradientu liniowego - Gradient liniowy (odbicie)

Przykład gradientu liniowego (odbicie)

Ikona gradientu diamentowego - Gradient diamentowy

Przykład gradientu diamentowego

Ikona gradientu kolistego - Gradient kolisty

Przykład gradientu kolistego

Ikona gradientu stożkowego - Gradient stożkowy

Przykład gradientu stożkowego

Gradacja przeźroczystości

Paint.Net pozwala nie tylko edytować gradację natężenia koloru ale także stopnia przeźroczystości.
W tym celu należy z paska menu funkcji wybrać „Tryb przeźroczystości” zamiast domyślnego „Trybu koloru”.

Gradient

Poniższe przykłady ilustrują efekty jakie otrzymamy gdy na oryginalny obraz nałożymy przeźroczysty gradient.

Oryginał
"Bukiet" Jan Brueghel (starszy) zwany "Aksamitnym"

Obraz przed przekształceniem

Ten widok zobaczymy w programie po nałożeniu na oryginalny obraz przykładowego gradientu przeźroczystości.

Efekt użycia gradientu

Tak zaś będzie się prezentował efekt naszej pracy po zapisaniu, gdy otworzymy go w jakimś programie użytkowym np. przeglądarce www.

Efekt użycia gradientu

Jeśli użyjemy „Warstw” możemy uzyskać różne efekty przenikania się wielu obrazów.
Tu najprostszy przykład.

Efekt użycia gradientu