Paint.Net - Edycja fotografii i grafiki cyfrowej

Efekty > Odbicie w kafelkach

Możliwości i opcje

Odbicie w kafelkach” to efekt przetwarzający fotografię (lub grafikę) tak by wyglądała jak odbita w luksferach.

Możemy go wywołać wybierając z menu głównego „Efekty” > „Wykrzywianie” > „Odbicie w kafelkach...

Formatka efektu odbicie w kafelkach

Jak widać na powyższej formatce możemy regulować: kąt nachylenia wirtualnych luksfer, ich rozmiar oraz stopień zakrzywienia obrazu przy brzegach „kafelków”.

Ustawienie jakości ma wpływ na stopień w jakim odwzorowane są przejścia pomiędzy szczgółami obrazu. Wartość domyślna (2) jest zazwyczaj najlepszym parametrem, co nie oznacza że nie można poeksperymentować, poprawiając lub pogaraszając poziom jakości (w zależności od efektu, które chcemy osiągnąć).

Przykłady

Dla lepszej ilustracji poszczególnych wariantów - oryginał zdjęcia.

Oryginał zdjęcia

Wszystkie wartości domyślnie, z wyjątkiem kątu nachylenia kafelków - 47o.

Efekt Kafelkowanie

Kąt obrotu” - 45o
Rozmiar kwadratu” - 13
Krzywizna” - 8
Jakość” - 3.

Efekt Kafelkowanie

Jak wyżej tylko „Krzywizna” -6

Efekt Kafelkowanie

Kąt obrotu” - 45o
Rozmiar kwadratu” - 78
Krzywizna” - 17
Jakość” - 4.

Efekt Kafelkowanie