Paint.Net - Edycja fotografii i grafiki cyfrowej

Druk

Nie da się ukryć, że jest to jeden ze słabych punktów Paint.Net-a.

Program ten posiada co prawda funkcję druku, ale mówiąc szczerze jest ona nędzną namiastką tego czym owo narzędzie być powinno.
Co więcej, wszystko wskazuje na to, że obecny twórca programu Rick Brewster nie zamierza funkcji druku poprawiać czy modyfikować uznając najwyraźniej, iż Paint.Net jest programem do tworzenia grafiki elektronicznej, a nie drukowanej.
I tak też jest w istocie.

Drukowanie

Funkcję druku wywołujemy klasycznie
- skrótem „Ctrl” + „P” lub wybierając z głównego menu: „Plik” > DrukDrukuj ...”.

Niestety, w tym momencie pojawia się niechciany (a nieodłączny) pomocnik w postaci „Kreatora drukowania fotografii”.
Klikając kolejne „Dalej” możemy ustawić różne parametry (wybrać drukarkę, orientację papieru, itp.) z wyjątkiem wydruku grafiki/zdjęcia w skali w której ją przygotowaliśmy. Żaden z możliwych do wybrania za pomocą „Kreatora” układów wydruku nie zapewnia tego podstawowego efektu.

Istnieją dwa rozwiązania tego problemu.

Pierwszy, chyba najprostszy, to skopiowanie grafiki np. do któregoś z programów pakietu MS Office (byle nie Microsoft Office Picture Manager - odbijemy się tam od tego samego kreatora) lub Open Office i użycie tamtejszych funkcji wydruku.

Drugi, to ustawienie wielkości obszaru roboczego » identycznego z rozmiarem zadrukowywanej kartki (zazwyczaj będzie to kartka A4 czyli 210 na 297 mm), a następnie wybór opcji „Wydruk fotografii na całej stronie:” w kreatorze drukowania fotografii.
Po prawej stronie listy wyboru opcji wyświetli się nam okno podglądu wydruku (marne ale lepszego tutaj nie dostaniemy).

Formatka rozmiar

W efekcie powinniśmy otrzymać wydruk grafiki w skali 1:1.